ออกกำลังกายก่อนหรือหลังตั้งครรภ์

บรรลุเป้าหมายของคุณ ด้วย EMS

โดยทั่วไปแล้ว หลังตั้งครรภ์ การฟื้นฟูรูปร่างให้กลับเป็นเหมือนเดิมทำได้ยาก อย่างไรก็ตาม EMS เทคโนโลยี สามารถฟื้นฟูรูปร่างของคุณให้กลับมาดีเหมือนเดิมได้ในเวลาที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

หลังตั้งครรภ์ ควรบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วย EMS ซึ่งจะทำให้กระเพาะปัสสาวะทำงานได้ดีขึ้น และช่วยลดปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ เช่น ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือปัสสาวะเล็ด งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยไบรอยท์ (Bayreuth University) ในเยอรมนีระบุว่า การบริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนด้วย EMS สามารถลดภาวะปัสสาวะเล็ดได้ โดย 75% ของผู้เล่นระบุว่ามีอาการดังกล่าวลดลง

EMS เทรนนิ่ง นอกจากบริหารกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆแล้ว ยังบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานทางอ้อม ผ่านคลื่นไฟฟ้าที่กระตุ้นกล้ามเนื้อขาและเส้นประสาทที่มีผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน โดย 90% ของผู้ที่ออกกำลังกายด้วยวิธี EMS อย่างเป็นประจำระบุว่า พวกเขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้น

สถิติตัวเลขภาวะปัสสาวะเล็ดที่ลดลงด้วย EMS เทรนนิ่งของผู้เล่นจำนวน 49 คน โดยการออกกำลังกาย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ติดต่อกัน 6 สัปดาห์:

  • 75.8% ระบุว่ากลั้นปัสสาวะได้มากขึ้น
  • 33.3% หายจากภาวะกลั้นปัสสาวะเล็ด
  • 50% ระบุว่าอาการดังกล่าวลดลงอย่างมาก

แหล่งข้อมูล: Vatter 2010 ตรวจโดย Kleinöder, Filipovic (2011)

ประโยชน์อื่นๆของ EMS