เพิ่มสมรรถภาพทางการและสร้างกล้ามเนื้อ

บรรลุเป้าหมายของคุณ ด้วย EMS เทคโนโลยี

เรามีโปรแกรมการฝึกพิเศษ ที่ออกแบบมาให้บรรลุเป้าหมายนี้โดยเฉพาะ ซึ่งทำให้คุณไม่ต้องใช้เวลาและพลังงานมากในการออกกำลังกาย แต่เป็นการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลลัพธ์รวดเร็วกว่าเดิม

สมรรถภาพทางกายทั่วไป (General Physical Preparation หรือ GPP) คือความสามารถในการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ EMS สามารถสร้างให้คุณได้ โดยอาจใช้ EMS เทรนนิ่ง ควบคู่หรือแทนที่การออกกำลังกายที่คุณเล่นเป็นประจำ โดยไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม สมรรถภาพทางกายทั่วไปของคุณจะเพิ่มขึ้น เพราะเส้นใยกล้ามเนื้อได้รับการกระตุ้นมากขึ้น นอกจากนี้ EMS ยังกระตุ้นการทำงานของเส้นใยกล้ามเนื้อแบบหดตัว (fast-twitch muscle fibers) ทำให้เห็นผลลัพธ์ได้ดีขึ้น โดยไม่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บอีกด้วย

การบริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนด้วย EMS เสริมสร้างร่างกายในทุกด้าน ทั้งความทนทาน ความคล่องแคล่ว ความรวดเร็ว และทำให้ผู้เล่นออกกำลังกายชนิดอื่นๆที่ต้องใช้ความแข็งแรงของร่างกายได้ดีขึ้น มีนักกีฬาอาชีพมากมายให้การยอมรับว่า EMS เทรนนิ่ง แบบเน้นการเคลื่อนไหวของร่างกายเฉพาะส่วน มีประโยชน์ต่อพวกเขาในหลายๆด้าน

ประโยชน์อื่นๆของ EMS