ออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ จากอาการบาดเจ็บหรือปวดหลัง

บรรลุเป้าหมายของคุณ ด้วย EMS

การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า การกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยคลื่นไฟฟ้า (neuromuscular electrical stimulation หรือ NMES) เป็นวิธีที่ใช้ในกายภาพบำบัดเป็นระยะเวลาหลายปี และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ ซึ่งการออกกำลังกายด้วย EMS เทคโนโลยีในโปรแกรมการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ ให้ผลลัพธ์แบบเดียวกันกับการทำกายภาพบำบัดรักษาอาการบาดเจ็บเรื้อรังหรือเฉียบพลัน อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเข้าสู่โปรแกรม EMS

EMS ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บทั่วไปของผู้เล่นทุกวัย ทั้งบริเวณคอ หลัง เข่า หรือหัวเข่า ซึ่งเป็นบริเวณที่มักพบอาการบาดเจ็บ โดยการบริหารกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน เน้นเฉพาะกล้ามเนื้อรอบข้อต่อของบริเวณที่บาดเจ็บ จะช่วยให้กล้ามเนื้อที่อยู่ด้านในแข็งแรงขึ้น ลดอาการบาดเจ็บได้

EMS ทำให้ร่างกายผ่อนคลายมากขึ้น คล้ายกับการบำบัดด้วยวิธีการนวดหรือกายภาพบำบัด อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับความถี่ของคลื่นไฟฟ้าและโปรแกรมการออกกำลังกาย

สำหรับผู้เล่นที่มีอาการปวดหลัง ผลการศึกษาหลายฉบับชี้ให้เห็นว่า การออกกำลังกายด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการป้องกันและการรักษาอาการบาดเจ็บดังกล่าว เนื่องจากทำให้กล้ามเนื้อที่อยู่ลึกลงไปแข็งแรงขึ้น ส่งผลให้กระดูกสันหลังแข็งแรงขึ้น ทำให้อาการบาดเจ็บที่หลังลดลงไปด้วย

สถิติของผู้เล่น EMS กับอาการปวดหลัง:

  • 88% ของผู้เล่นมีอาการปวดหลังลดน้อยลงมาก โดยความถี่และระยะเวลาของอาการปวดลดน้อยลงถึง 80%
  • เมื่อเริ่มสำรวจ มากกว่า 40% ของผู้เล่นมีอาการปวดหลัง และหลังจากเริ่มเล่น 6 สัปดาห์ ผู้เล่นที่ยังคงมีอาการปวดหลังอยู่ ลดเหลือเพียง 9%
  • 44% รายงานว่าอาการปวดหลังเรื้อรังหายไป
  • ระยะเวลาของอาการปวดหลังที่เกิดจากการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น ยกของหนัก เดิน ก้มตัว ใช้แรงงาน ทำงานบ้าน เล่นกีฬา ขับรถ หรือนั่งติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ลดน้อยลงประมาณ 30%

ประโยชน์อื่นๆของ EMS